Pre Loader

Tanımı

MasterCast® 125, akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve șaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir.

Avantajları

  • Güçlü ve kalıcı bir bağ olușturur.
  • Mükemmel aderans ve geçirimsizlik sağlar.
  • Su, yağ ve tuz çözeltilerine karșı dayanımı artırır.
  • Donma-çözülme döngüsüne dayanıklılığı artırır.
  • Eğilmedeki çekme dayanımını artırarak geniș alanlarda gerilmeleri azaltır.
  • Azalan büzülme ile çatlaksız sertleșme sağlar.
  • Sabunlașmaya karșı direnç sağlar, korozyona sebep olan katkıları içermez.

Akrilik Dispersiyon Esaslı, Sıva ve Șaplar için Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Katkı Malzemesi

Kullanım Yerleri

  • İç-dıș mekanlarda, düșey ve yatay uygulamalarda,
  • Harç, sıva ve șaplarda,
  • Tamirat amaçlı hazırlanan harçlarda aderans katkısı olarak kullanılır.