Pre Loader

Açıklama

Balkonlar, yapıların atmosferik etkilere açık olduğu ve yıpranmanın en çok görüldüğü alanlardır.
Balkonlarda en sık yaşanan sorun, su yalıtım uygulamalarının doğru ve kalıcı şekilde yapılamamasıdır. Su yalıtım uygulamalarındaki başarı, sadece belirlenen su yalıtım ürünün performansı ile değil aynı zamanda sistemi oluşturan bileşenlerin de birlikte doğru şekilde çalışması ve detaylandırılması ile mümkün olmaktadır.
Gelişen yapı teknolojileri, çeşitli tipte ve yapıda elemanlar ile imalat yapılmasına olanak vermektedir. Bu elemanların davranışları (ısıl genleşme, deformasyon, vs) birbirinden son derece farklıdır ve su yalıtım sisteminin performansını önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle, doğru bir su yalıtım sisteminin uygulanması, yapının iyi analiz edilerek, doğru ürün ve sistem bileşenlerinin bir araya getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen uzmanlarımızla görüşün (+90) 332 233 39 05